הדברת כיני יונים

הכינים הן טפילים חיצוניים המתקיימים ממציצת דם של יונקים ועופות. אין להן כנפיים וגופן שטוח. לחלק מהמינים אין עיניים או שהן מנוונות. גפי הפה מורכבות משלושה דוקרנים: העליון משמש למציצה והתיכון להפרשת רוק. החדק נוצר מהשפה העליונה שעליה שיניים קטנות האוחזות בפונדקאי בעת המציצה. הכינה מותאמת לסוג פונדקאי מסוים.

היונים ידועות כנשאיות ומפיצות של מחלות בקרב בעלי חיים ובני אדם.

הדברת כיני יונים

הדברת כיני יונים הוא ריסוס יסודי של כל פני השטח כולל מיטות,שטיחים, התמקדות בשטח דגירת היונים בסביבה ועדני החלונות פנימי וחיצוני.

הדברת כיני יונים מחייבת בטיפול מקדים של הלקוח בבית, לתוצאות טובות.